Ποσο κοστιζει μια ανακαινιση διαμερισματος του 1970

Το κοστολόγιο ανακαίνισης το οποίο παραθέτουμε ως παράδειγμα παρακάτω, αναφέρεται σε ένα παλαιό διαμέρισμα με χρονολογία αρχικής κατασκευής το 1970 και με το συνολικό του εμβαδόν να είναι τα 80 τετραγωνικά μέτρα στον 2ο όροφο μιας πολυκατοικίας.


Το άρθρο αυτό συντάχθηκε εκ νέου την 01/05/2015.

Σχεδιασμός ανακαίνισης
 Ο σωστός σχεδιασμός ανακαίνισης αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την αποσαφήνιση της συνολικής δαπάνης του έργου η αλλιώς την οικονομική εικόνα του πάντοτε σε σχέση με την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν άρα τελικά του ίδιου του έργου. Ο αρχικός οικονομικός προϋπολογισμός παράλληλα θα προσδιορίσει τόσο τον όγκο των εργασιών όσο και των υλικών δόμησης και του απαραίτητου σταθερού εξοπλισμού, επίσης στην περίπτωση που προχωρήσετε σε μια οργανωμένη από όλες τις απόψεις γενική ανακαίνιση και προβείτε στην ανάθεση του έργου σε ένα οργανωμένο τεχνικό γραφείο εκείνο θα πρέπει να προχωρήσει με την σειρά του σε α) πλήρη αποτύπωση, β) σε πλήρη σχεδιασμό, γ) σε μηχανολογική και φωτισμού μελέτη και τέλος δ) σε μελέτη διακόσμησης – χρώματα - υφές – υλικά έτσι ώστε να έχετε ένα αξιόπιστο τελικό διακοσμητικό ύφος το οποίο και θα αντιπροσωπεύει το δικό σας γούστο.
Αν όμως προχωρήσετε μόνοι σας, σιγουρευτείτε τουλάχιστον για δύο τρία θέματα που θα πρέπει να προσέξετε όπως είναι π.χ. θέματα στατικά – δομικά, τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με την επίπλωση της κουζίνας και του μπάνιου, από πού θα έρχεται το φως στις οποιαδήποτε αλλαγές χωροθέτησης, ποιοι τοίχοι θα πρέπει να πέσουν και ποια δωμάτια θα χρειαστούν γενική ανακαίνιση.
Προσοχή: Οι παράγοντες αξιοπιστίας και λειτουργικότητας μιας ανακαίνισης πρέπει να περιλαμβάνουν νέες εγκαταστάσεις σε ηλεκτρικό και νερό, σίγουρα παίζουν μεγάλο ρόλο και οι επιλογές σε φυσικό φωτισμό και αερισμό, σίγουρα η προσοχή μας στην όποια νέα χωροθέτηση έχει αξία σε σχέση με την λειτουργικότητα, όμως τα θέματα καλής λειτουργίας θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε τέτοιου είδους εγχείρημα.

Κατεδαφίσεις – Αποξηλώσεις.
 Σε μία γενική ανακαίνιση θα πρέπει να λάβετε υπόψιν ότι θα γίνουν αρχικά οι αποξηλώσεις παλαιού σταθερού εξοπλισμού αλλά απαραίτητα και των μηχανολογικών εγκαταστάσεων που αφορούν α) Τον εξοπλισμό του μπάνιου, ήτοι: νιπτήρας, λεκάνη, μπανιέρα, παλαιό σώμα θέρμανσης, πλακίδια, σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης κ.α. β) Τον εξοπλισμό της κουζίνας, ήτοι: επίπλωση, πλακάκια φόντου κουζίνας, σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, παλαιές ηλεκτρολογικές γραμμές κ.α. γ) Τα γκρεμίσματα, είναι εργασίες που δεν αποκλείονται σε μια γενική ανακαίνιση και παρότι δεν αποτελούν πάντα την ακριβότερη εργασία θα πρέπει να υπολογίζουμε την δαπάνη αυτή πάντα ως «οικονομικό περιθώριο δαπάνης» για τα όποια απρόβλεπτα μπορεί να προκύψουν, τι εννοούμε; ο χτίστης – υπεργολάβος, πρέπει να σας δώσει μια συνολική τιμή για όλες τις τυχόν κατεδαφίσεις, σε αυτό το συνολικό κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η αποκομιδή των άχρηστων υλικών - μπαζών, μαζί με τα μεροκάματα των εργαζομένων τους οποίους θα απασχολήσει. Προσοχή, κανένας σχεδόν εργολάβος δεν υπολογίζει στο παραπάνω κόστος αποξηλώσεων αυτό τις μεταφοράς ηλεκτρικών γραμμών η τυχόν τις μεταφορές σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, εάν πρόκειται για τοιχίο μπάνιου η κουζίνας. Το κόστος λοιπόν, για το γκρέμισμα δύο τοίχων συνολικού εμβαδού 36 τετραγωνικών μέτρων μαζί με τα μερεμέτια αποκατάστασης υπολογίστε τα σε δαπάνη της τάξεως των 400,00 € περίπου, το κόστος τώρα για τις αποξηλώσεις του παραπάνω σταθερού εξοπλισμού υπολογίστε το ότι, θα ανέλθει περίπου σε ακόμη 200,00 €.
Προσοχή: όπως αναφέραμε και παραπάνω στις κατεδαφίσεις - αποξηλώσεις ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά ή και η επέκταση - αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών γραμμών, την οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν, το κόστος δε της οποίας αυτής εργασίας δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε σε αυτό το άρθρο, λόγω του ότι για να υπολογιστεί θα πρέπει να γνωρίζουμε το είδος των γραμμών οι οποίες έχουν διέλευση από τους τοίχους, δομικά στοιχεία δηλαδή που θα γκρεμιστούν, ωστόσο παρακάτω θα δείτε οικονομική αναφορά σε εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης καθώς και σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε από τον εργολάβο, τον οποίο θα εμπιστευτείτε, αναλυτική περιγραφή εργασιών με το κόστος υλικών για την ανακαίνιση. Δείτε ακόμη τι πρέπει να προσέξετε ΕΔΩ

Χτισίματα – οικοδομικά μερεμέτια.
 Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα έχουν ως συνέπεια αναπόφευκτα μερεμέτια, αυτό όμως το γνωρίζετε, (εκείνο που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας πριν από την οποιαδήποτε απόφαση για το γκρέμισμα τοιχίων) θα ΠΡΕΠΕΙ απαραίτητα να έχετε την γνώμη ενός μηχανικού η αρχιτέκτονα. Τώρα, αυτές οι εργασίες μπορεί να σάς κοστίσουν μέχρι και το 15% επί του συνολικού πάντα κόστους της ανακαίνισης. Εφόσον βέβαια μιλάμε για γενική ανακαίνιση, είναι συνηθές επιλογή και για κάποιους βέβαιο ότι, ενδιαφέρει να αλλάξουμε την εσωτερική χωροθέτηση των δωματίων μας με διαμόρφωση που πιθανόν θα έχει νέα εσωτερικά διαχωριστικά. Οι πιο κοινές μορφές εσωτερικών χωρισμάτων ειδικότερα σε νέες κατασκευές, γίνονται με τούβλα, το κόστος για το χτίσιμο δύο τοίχων με τούβλα συνολικού εμβαδού 36 τετραγωνικών μέτρων  υπολογίζεται σήμερα με τα υλικά σε 700,00 € περίπου, σε αυτό το κόστος θα πρέπει να υπολογιστεί και η δαπάνη για επιχρίσματα (σοβατίσματα) το οποίο θα το υπολογίσετε σε 300,00 € ακόμη με τα υλικά. Αναφορικά τώρα με τα υλικά δόμησης χωρισμάτων, υπάρχουν πολλές εναλλακτικές κατασκευές, όπως η χρήση ξηράς δόμησης, η γνωστή σε όλους μας δηλαδή γυψοσανίδα, η οποία στηρίζεται επάνω σε μεταλλικά στηρίγματα - μεταλλικές κατασκευές, το δε πάχος των τοιχίων αυτών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και τελευταία προτιμάται η χρήση της γυψοσανίδας λόγω των ευέλικτων δυνατοτήτων της, όπως π. χ. του συνδυασμού πυραντίστασης, ηχομόνωσης αλλά και θερμομόνωσης καθώς και του μειωμένου βάρους της, το κόστος για την κατασκευή δύο τοίχων με διπλή γυψοσανίδα συνολικού εμβαδού 36 τετραγωνικών μέτρων  υπολογίζεται σήμερα με τα υλικά σε 1.100,00 € περίπου και δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε επιπλέον χρήματα για σοβατίσματα. Στα οικοδομικά μερεμέτια συγκαταλέγονται και οι εργασίες αποκατάστασης από τις αποξηλώσεις των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων (πόρτες), σε ένα κοινό διαμέρισμα έχουμε περίπου 5 εσωτερικά κουφώματα και περίπου 6 κουφώματα αλουμινίου (μπαλκονόπορτες – παράθυρα), θα χρειαστούν σίγουρα και επιπλέον σοβατίσματα στις επιφάνειες όπου αποξηλώθηκαν πλακίδια σε τοίχους μπάνιου και κουζίνας, άρα υπολογίστε ότι για την αποκατάσταση όλων των παραπάνω επιφανειών (μερεμέτια) μαζί με τα υλικά θα σας κοστίσουν ακόμη 800,00 με 1.000,00 ευρώ περίπου.
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις γενικά.
 Στην περίπτωση ενός παλιού διαμερίσματος, θα πρέπει κατά την γνώμη μας οπωσδήποτε να αλλαχθούν οι ηλεκτρικές και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις των οποίων οι δαπάνες καλούνται και μη ελαστικά έξοδα, σε μία γενική ανακαίνιση κρίνεται αναγκαίο, μην διαπραγματευτείτε τίποτα λιγότερο, ιεραρχικά είναι εργασίες που έχουν προτεραιότητα ασφάλειας και αξιοπιστίας, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αναφέρουμε κάτι περισσότερο για την σπουδαιότητα αυτών καθ αυτών των εγκαταστάσεων, θα πρέπει λοιπόν να προβούμε απαραίτητα στην πλήρη αντικατάσταση των ηλεκτρικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Άρα σε τι ωφελεί να αντικαταστήσουμε πλακάκια και είδη υγιεινής όταν θα έχουμε κρατήσει το παλαιό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, η ακόμη για την περίπτωση της αντικατάστασης που αφορά την κουζίνα να έχουμε νέα, όμορφη επίπλωση αλλά όχι νέα εγκατάσταση που θα εξυπηρετεί όλες τις συσκευές που πλέον απαιτούνται σε μια σύγχρονη κουζίνα.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.
Ο σχεδιασμός πρώτα, τι ανάγκες θέλουμε να καλύψουμε και έπειτα η αντικατάσταση, εργασίες που εκτελούνται κατά το πρώτο στάδιο της ανακαίνισης και μετά την δημιουργία εσωτερικών χωρισμάτων και την ολοκλήρωση των όποιων οικοδομικών εργασιών ώστε να αποφευχθούν μερεμέτια και παραπανίσια έξοδα. Στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τις όποιες απαιτήσεις των νέων ηλεκτρικών συσκευών, όπως τον νέο μονοφασικό πίνακα, τους φωτισμούς κ.α. Το συνολικό κόστος εξαρτάται από τον όγκο της εργασιών  και τις πιθανές αλλαγές που θα κάνουμε, η αν θέλετε από τις απαιτήσεις που έχουμε και σηματοδοτούνται από τον όρο σύγχρονο σπίτι, το τελικό κόστος αυτών μπορεί να κυμανθεί από τα 1.000 έως και τα 1.500 € περίπου. Αν επιπλέον απαιτηθεί προ-εγκατάσταση συστήματος συναγερμού υπολογίστε ακόμη 300,00 € περίπου ανάλογα με το σύστημα και τις ανάγκες που θέλετε να καλύψετε.

Ύδρευση – αποχέτευση – θέρμανση - εγκαταστάσεις.
 Σε αυτό το στάδιο, και πριν από κάθε άλλη εργασία, θα πρέπει να αποφασιστεί το είδος της θέρμανσης, θα αντικαταστήσουμε απλά τα θερμαντικά σώματα η θα προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και θα επιλέξουμε νέα εγκατάσταση γραμμών θέρμανσης ώστε η συνολική εγκατάσταση να είναι ανάλογη των απαιτήσεων που θέλουμε να καλύψουμε. Η δική μας παρατήρηση είναι ότι τα θερμαντικά σώματα, εφόσον καταλαμβάνουν εμφανή θέση στο χώρο, είναι καλό να τοποθετηθούν έτσι ώστε να λειτουργήσουν και ως διακοσμητικά στοιχεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις γενικής ανακαίνισης, με την αλλαγή η προσθήκη εσωτερικών τοιχίων είναι πιθανό να μην υπάρχει αρκετά διαθέσιμος χώρος, επομένως, είναι σημαντικό να τοποθετούνται αυτά όσο πιο διακριτικά γίνεται. Στο σημερινό παράδειγμα θα αναφερθούμε αναλυτικά στην πιο συνήθη επιλογή των ανθρώπων που προχωρούν σε μια γενική ανακαίνιση, αυτή αφορά την αντικατάσταση 5 θερμαντικών σωμάτων στα δωμάτια (δύο κρεβατοκάμαρες), στο σαλόνι, στην κουζίνα και σε άλλους χώρους καθώς και στην εγκατάσταση ενός θερμαντικού σώματος στο μπάνιο (πετσετοκρεμάστρα), σύνολο δηλαδή 6 σωμάτων. Τα κοινά θερμαντικά σώματα πάνελ κοστολογούνται περίπου στα 120 με 140 ευρώ το τεμάχιο με τους διακόπτες και τα εξαεριστικά (μέσος όρος κόστους), άρα έχουμε μια δαπάνη για την προμήθεια των σωμάτων περίπου στα 800 €. Μπορεί βέβαια κάποιος, να βρει ειδικής κατασκευής θερμαντικά σώματα κατά παραγγελία, τα οποία έχουν όμως πολλαπλάσιο κόστος. Για τον υδραυλικό, θα υπολογίσετε ότι το κόστος αντικατάστασης ανά τεμάχιο θερμαντικού σώματος είναι τα 30,00 €. Η αντικατάσταση τώρα των εγκαταστάσεων για ένα μπάνιο (4 τετραγωνικών μέτρων περίπου) και των εγκαταστάσεων στην κουζίνα, με πιστοποιημένα πάντα υλικά που αφορούν την ύδρευση (ζεστού – κρύου) και την αποχέτευση υπολογίστε την περίπου στα 1.200 € με την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και τις συνδέσεις των παροχών, άρα το συνολικό κόστος για όλα τα παραπάνω (όπως περιγράφονται) θα ανέλθει στο ποσό των 2.000 € περίπου.
Προσοχή: Εξαιρείται από το παραπάνω παράδειγμα πίνακας υδροληψίας η πίνακας θέρμανσης (κολεκτέρ), τυχόν νέο σύστημα θέρμανσης πετρελαίου η αερίου, ήτοι λέβητας, καυστήρας, δεξαμενή καυσίμων, μελέτη κ.α. (Υπάρχει πλήθος επιλογών, ενώ οι τιμές στην αγορά παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση.
ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ.

Κουφώματα – Υαλοπίνακες
 Οι περισσότερες απώλειες ενέργειας σε ένα σπίτι γίνονται από τα ανοίγματα - παράθυρα και τις πόρτες. Μέσω σωστών επιλογών για τα νέα μας κουφώματα, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και κατά συνέπεια να μην έχουμε ανάγκη τη συνεχή χρήση θερμαντικών ή ακόμη και των κλιματιστικών μονάδων. Τα κουφώματα πρέπει να είναι υδατοστεγή, αεροστεγή, ηχομονωτικά αλλά και θερμομονωτικά. Το κυρίαρχο υλικό στην κατασκευή κουφωμάτων τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι το αλουμίνιο. Θεωρείται ότι είναι το πιο ελαφρύ υλικό με τις λιγότερες ανάγκες συντήρησης. Στην αγορά κυκλοφορούν, επίσης, κουφώματα τα οποία συνδυάζουν και τα δύο υλικά, επίσης κυκλοφορούν και κουφώματα από πλαστικά με PVC επιλογή που κατά την γνώμη μας αφορά ορεινές περιοχές με ακραίες θερμοκρασίες. Οι τιμές στην αγορά παρουσιάζουν διάφορες διακυμάνσεις ανάλογα με την εταιρία. Τα κοινά κουφώματα αλουμινίου π.χ. με διαστάσεις 2,20 χ 1,30 κοστολογούνται περίπου στα 1.000 ευρώ το κάθε τεμάχιο και περιλαμβάνουν σήτα και ρολό πουουρεθάνης μη βαρέως τύπου. Στο σημερινό παράδειγμα θα δούμε το κόστος αντικατάστασης παλιών ξύλινων κουφωμάτων με νέα κουφώματα αλουμινίου (γνωστής εταιρίας) που αφορούν 4 μπαλκονόπορτες με πλάτος 1,25 Χ 2,13 ύψος, 1 παράθυρο μπάνιου με πλάτος 0,60 Χ 0,80 (χωρίς ρολό με σταθερή σήτα) και περιλαμβάνουν α) ρολό με ιμάντα, β) ανάκληση, γ) σήτα πλισέ, δ) θερμομονωτικά διπλά κρύσταλλα, το συνολικό κόστος για όλα τα παραπάνω (όπως περιγράφονται) θα ανέλθει στο ποσό των 4.500 € περίπου και αναφερόμαστε σε κουφώματα αλουμινίου λευκού χρώματος.
Προσοχή: Εάν τα κουφώματα δεν είναι τοποθετημένα σωστά ή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές τότε το λειτουργικό κόστος ενός σπιτιού αυξάνεται. Στην τοποθέτηση να ελέγχετε πάντα να μην υπάρχουν κενά μεταξύ των ανοιγμάτων στους τοίχους και τα κουφώματα, έτσι ώστε να αποφύγετε απώλειες θερμότητας και ηχομόνωσης. Επίσης για οποιαδήποτε αλλαγή στις όψεις του κτηρίου ή στον όγκο του, απαιτείται οικοδομική άδεια. (ΕΔΩ)
Παρατηρήσεις: στην αγορά επίσης θα βρείτε και κουφώματα κατασκευασμένα από ξύλο, κατά την γνώμη μας το κλασικό ξύλο παραμένει ίσως το πιο αγαπημένο υλικό από άποψη αισθητικής, από άποψη ευελιξίας αλλά και των φυσικών θερμομονωτικών και ηχομονωτικών του ιδιοτήτων. Στα χρόνια που πέρασαν πραγματοποιήσαμε αρκετές γενικές αναπαλαιώσεις σπιτιών και διαπιστώσαμε ότι το άριστης ποιότητας ξύλο παρουσιάζει πολύ καλύτερη συμπεριφορά στο χρόνο με την ανάλογη συντήρηση. Για τα ξύλινα κουφώματα μπορείτε να διαλέξετε μια εξειδικευμένη εταιρεία ή ακόμα κάποιον καλό μαραγκό. Σίγουρα είναι επιλογή που κοστίζει περισσότερο και σπάνια επιλέγετε σε διαμερίσματα, ωστόσο εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα και δεν υπάρχουν περιορισμοί από το όποιο καταστατικό πολυκατοικίας επιλέξτε τα.

Ελαιοχρωματισμοί – βαψίματα.
 Οι εργασίες που αφορούν τους χρωματισμούς των τοίχων ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση της τοιχοποιίας που πρέπει να αποκατασταθεί και έπειτα να βαφτεί. Κατά την γνώμη μας πρέπει να δώσετε ιδιαίτερο βάρος στη επιλογή ελαιοχρωματισμού σωστή προετοιμασία, (μην ξεχνάτε πρόκειται για γενική ανακαίνιση). Οι επιφάνειες μετά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τα άλλα μερεμέτια αποξήλωσης είναι βέβαιο ότι θα χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να ξυστούν από πριν και κατόπιν να σπατουλαριστούν προκειμένου να βελτιωθεί στο έπακρο και να έχουμε υπόστρωμα εργασίας που μετά και τις τελικές βαφές – 2 χέρια τουλάχιστον, θα πάρουμε τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτά όσο αφορά την διαδικασία, τώρα όσο αφορά τα υλικά σαφώς και μπορείτε να επιλέξετε από ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων, αλλά πρέπει πάντα να ελέγχετε την καλή ποιότητα τους. Οι περισσότερες βαφές είναι χημικά προϊόντα και γι αυτό πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στον αερισμό του χώρου που βάφεται, κατά την γνώμη μας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε οικολογικά χρώματα - μπογιές, ειδικά σε χώρους που χρησιμοποιούνται για παιδικά δωμάτια η για χώρους όπου κατοικούν ευπαθής ηλικιακές ομάδες ανθρώπων. Στο σημείο αυτό να θυμάστε ότι, η όποια κοστολόγηση του έργου των ελαιοχρωματισμών που αφορά τις εσωτερικές επιφάνειες του σπιτιού σας θα υπολογιστεί βάση του εμβαδόν σε τετραγωνικά Χ 4 (και θα εκτιμηθεί ως κόστος ανά τετραγωνικού Χ 6,00 ευρώ με εργασία και υλικά περίπου) δηλαδή, στο σημερινό μας παράδειγμα έχουμε 80 τετραγωνικά μέτρα και πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε Χ 4 για να βγάλουμε το συνολικό εμβαδόν. Καταλήγουμε λοιπόν ότι εάν η επιλογή σας θα είναι ο ελαιοχρωματισμός που φέρει την ταυτότητα τέλειο αποτέλεσμα «σπατουλαριστά» (και όχι φρεσκάρισμα) τότε θα δαπανήσουμε περίπου στα 2.000 €, υπολογίστε επιπλέον και ένα φρεσκάρισμα στους εξωτερικούς τοίχους του διαμερίσματος για 50 τετραγωνικά που θα έχει περίπου κόστος τα 200 € και θα έχετε το τελικό κόστος των ελαιοχρωματισμών.
Προσοχή: αν αποφασίσετε να κάνετε ειδικές τεχνοτροπίες στους τοίχους, τότε όπως αντιλαμβάνεστε το κόστος για την συγκεκριμένη εργασία (βάση και των  τετραγωνικών και του είδους της τεχνοτροπίας) θα είναι διαφορετικό.

Εξοπλισμός κουζίνα - ντουλάπες ιματισμού με τοποθέτηση
 Σε ότι αφορά, τον εξοπλισμό κουζίνας και την τοποθέτηση ντουλαπών ιματισμού, τα κόστη εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους. Μια κύρια βασική παράμετρος είναι τα υλικά επιλογής όπως π. χ. εάν θα επιλέξουμε ως υλικό κατασκευής για τα πορτάκια της κουζίνας τον βακελίτη η το φυσικό ξύλο το οποίο είναι σίγουρα αρκετά ακριβό. Στην αγορά υπάρχουν πολλές προσφορές για κατασκευές που αφορούν συνθέσεις επίπλωσης από βακελίτη, για την περίπτωση της κουζίνας (ο υπολογισμός γίνεται σε τρέχον μέτρα) με τιμές οι οποίες ξεκινούν από 180,00 έως και 250,00 € με την τοποθέτηση και το Φ. Π. Α. Πάνω κάτω τα ίδια ισχύουν και για τις ντουλάπες ιματισμού μόνο που ο τρόπος υπολογισμού αλλάζει, οι χρεώσεις υπολογίζονται για το κάθε τετραγωνικό μέτρο με τιμές που ξεκινούν από 170,00 έως και 260,00 € με την τοποθέτηση και το Φ. Π. Α.  και μπορεί να φτάσουν σε όποιο οικονομικό ύψος αντέχει το πορτοφόλι σας βάση του τελικού σχεδιασμού και των πρόσθετων υλικών. Στο σημερινό παράδειγμα θα δούμε το κόστος αντικατάστασης παλιάς κουζίνας με νέα κουζίνα που αφορά 8 τρέχον μέτρα και είναι πλήρης σε μηχανισμούς soft close κ.α. και σε αντικατάσταση 2 ντουλαπιών ιματισμού (που υπολογίσαμε βάση των συνήθη περιπτώσεων ανακαίνισης) ότι στο σύνολο τους θα είναι 9 τετραγωνικά μέτρα και θα φέρουν και αυτές πλήρη μηχανισμούς με ασανσέρ ρούχων κ.α. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί να δαπανήσετε για την νέα σας κουζίνα περίπου στα 1.600 € και για τις νέες ντουλάπες σας περίπου στα 1.800 €.
Προσοχή: αναφερόμαστε στο παραπάνω παράδειγμα σε ντουλάπες με ανοιγόμενα φύλλα, (υπάρχουν και οι ντουλάπες με συρόμενα φύλλα) εάν τις επιλέξετε ζητήστε αυτές να φέρουν μηχανισμούς βαρέως τύπου.

Εξοπλισμός – είδη υγιεινής – πλακίδια μπάνιου.
Σε ότι αφορά, τον εξοπλισμό του μπάνιου αυτός χαρακτηρίζεται από τις πολύ μεγάλες δυνατότητες σύνθεσης και υλικών εφαρμογής, η γκάμα των ειδών υγιεινής π. χ. είναι τόσο μεγάλη που μια ίδια μπανιέρα μπορεί να σας στοιχίσει από 200,00 με την βαλβίδα της και ανάλογα τον τύπο και την εταιρία να αγγίξει πολύ μεγαλύτερο ποσό προμήθειας. Σχεδόν τα ίδια ισχύουν και σε όλα τα υπόλοιπα είδη υγιεινής και τα πλακίδια. Στο σημείο αυτό να σας επισημάνουμε ότι για τις εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση των πλακιδίων και των ειδών υγιεινής, να είστε πολύ προσεκτικοί αν έχετε οι ίδιοι την επιστασία του έργου, ελέγξτε τη στεγανότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αρμολόγηση, προσοχή στους μύκητες. O υγρός εξοπλισμός πρέπει να σφραγίζεται με αντιμουχλική σιλικόνη. Ας γυρίσουμε όμως στο σημερινό μας παράδειγμα για να δούμε τα μέση κόστη της αγοράς για ένα τυπικό μπάνιο 4 τετραγωνικών περίπου, θα χρειαστούμε λοιπόν α) μία μπανιέρα διαστάσεων 1,70 Χ 0,70 ήτοι: 200 € περίπου, β) μία λεκάνη με καζανάκι χαμηλής πιέσεως ήτοι: 150 € περίπου, γ) ένα έπιπλο μπάνιου από κόντρα πλακέ θαλάσσης 0,70 Χ 0,90 πλήρες με τον καθρέπτη του ήτοι: 300 € περίπου, δ) πλήρες σετ αξεσουάρ ήτοι: 100 € περίπου, ε) πλήρες σετ μπαταριών νερού 220 € περίπου, στ) πλακίδια δαπέδου και τοίχου 20 Χ 50 / 25 Χ 40 c. m. για το μπάνιο μας 24 τετραγωνικά (με την φύρα που τυχόν θα έχουμε) και 5 τετραγωνικά για το φόντο μεταξύ των ντουλαπιών κουζίνας ήτοι σε σύνολο: 400 € περίπου και τέλος θα πρέπει να υπολογίσουμε για κόλλες πλακιδίων και στόκους περίπου 80 € και έτσι θα έχουμε το συνολικό κόστος προμηθειών που για το παραπάνω παράδειγμα φτάνει περίπου τα 1.230 €. Προσθέστε τώρα και το κόστος τοποθέτησης του πλακά, κόστος το οποίο θα κυμανθεί περίπου στα 500 με 600 € και έτσι έχουμε την ολοκληρωμένη δαπάνη για το μπάνιο μας.
Προσοχή: H επιλογή του εξοπλισμού είναι σημαντικό να γίνει από την αρχή, εφόσον κάθε είδος και μάρκα έχει συγκεκριμένο τρόπο τοποθέτησης, επίσης ο εξοπλισμός που θα επιλέξετε πρέπει να έχει δομική αντοχή και ανθεκτικότητα στην υγρασία.

Το έργο σας σε τεχνικό γραφείο.
Θα σας στοιχίσει πολλά; φαινομενικά τουλάχιστον περίπου 10% επιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία εμπιστευτείτε το έργο σας στην επιχείρηση Δημιουργών Τέχνημα, το παραπάνω κόστος θα μπορέσετε να το αποφύγετε και αυτό γιατί απλά η εταιρεία λόγω όγκου προμηθειών και συνεχών εργασιών έχει πάντοτε επικερδέστερες τιμές σε σχέση με αυτές τις οποίες βλέπουμε στην αγορά. Επιπλέον, θα αποφύγετε κατασκευαστικές ατέλειες και καθυστερήσεις στην εκτέλεση εργασιών οι οποίες πολλές φορές οδηγούν τον πελάτη σε επιπλέον έξοδα. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.
Να έχετε υπ’ όψιν, ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, κατά τις οποίες το τελικό κόστος ανακαίνισης, μπορεί να υπερβεί -μερικές φορές- και το διπλάσιο ποσό του αρχικού προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί συμβαίνει για δύο λόγους, ο ένας λόγος είναι όταν θα έχετε να κάνετε με ένα μη σωστό επαγγελματία, και ο άλλος λόγος είναι ότι μπορεί κατά τη διάρκεια των εργασιών να αλλάξετε γνώμη περί του σχεδιασμού και της επιλογής υλικών από αυτά τα οποία είχατε συμφωνήσει από κοινού στην αρχική ολοκληρωμένη μελέτη, εννοούμε τη συνταχθείσα από το τεχνικό γραφείο.
Προσοχή:  Καλό είναι να μη γίνει καμιά επέμβαση στους φέροντες τοίχους, ώστε να αποφευχθούν τα ακριβά έργα και τα μερεμέτια. Αν όμως κρίνεται απαραίτητο κάντε το με την χρήση των τεχνικών μεθόδων αποκατάστασης, (ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ). Για απλές αλλαγές, η σχεδίαση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. O αρχιτέκτονας ή ο διακοσμητής ο οποίος και θα αναλάβει την εκτέλεση – επίβλεψη του έργου σας, θα ζητήσει περίπου 10% έως και 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού, στην περίπτωση τώρα που είναι καλός επαγγελματίας τότε θα φροντίσει με κάθε τρόπο να αποσβέσει αυτό το ποσοστό μέσα από το ίδιο το έργο και να το κερδίσει πολλαπλάσια για λογαριασμό σας. Με αυτό τον τρόπο θα κερδίσετε διπλά σε κάθε περίπτωση και επιπλέον, θα αποφύγετε πολλές σκοτούρες.

Δημιουργών τέχνημα και συνεργάτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.